Rouw en verlies binnen de organisatie

Deskundigheidsbevordering voor HR en leidinggevenden

Mijn specialisatie en ervaringsdeskundigheid heeft betrekking op werknemers met een beperking, ziekte of tijdelijke kwetsbaarheid op zowel fysiek als mentaal gebied. Hieraan zijn diverse onderwerpen gekoppeld zoals: energiebalans, grenshantering, empowerment en verlies en acceptatie van baan of reorganisatie.
Daarnaast ben ik rouw-en verliesdeskundige en richt ik me binnen een organisatie op rouw en verlies in de breedste zin van het woord.
Voorbeelden van rouw en verlies zijn te vinden onder het kopje Voor wie?

Aandachtsfunctionaris Rouw binnen een organisatie
De rol van ‘Aandachtsfunctionaris Rouw en Verlies’ houdt in dat ik het eerste aanspreekpunt ben wanneer een werknemer (en dus ook het team en organisatie) te maken krijgt met een rouw-of verliessituatie. Ook houd ik mij bezig met preventie door het geven van workshops, presentaties en jobcoaching.
Vaak weten organisaties te weinig van rouw en verlies af, waardoor zij met hun handen in het haar zitten en hun werknemer noodgedwongen zien afglijden. De motivatie en productiviteit van de werknemer daalt, maar het verzuim en bijbehorende kosten stijgen. Dit kan zelfs (onnodig) lijden tot ontslag.

Training (h)erkennen van rouw en verlies op de werkvloer
Door het bieden van deskundigheidsbevordering over rouw en verlies in combinatie met arbeid, zorgt dit voor meer kennis en begrip bij zowel leidinggevende, teamleden als werknemer zelf.  Dit kan op diverse manieren zoals een effectieve ontbijt/lunchsessie met presentatie, interactieve workshop of jobcoaching. Dit is geheel aan te passen naar de wensen en behoeften van de organisatie.
Door preventief in te spelen op rouw en verlies in de breedste zin van het woord, kan verzuim aanzienlijk worden gereduceerd of zelfs voorkomen.  Er wordt meer inzicht gegeven in hoe een rouwproces werkt, hoe je rouwreacties kunt (h)erkennen en hoe je als organisatie hier (preventief) op kunt acteren.  Naast het delen van de meest actuele kennis en theorie over rouw en verlies, worden er ook praktische handvatten geboden.
Eventueel is het mogelijk om samen met een trainingsacteur specifieke gesprekstechnieken bij rouw en verlies te oefenen. Want hoe voer je eigenlijk een gesprek met een medewerker die net te horen heeft gekregen dat zijn echtgenoot ongeneeslijk ziek is?  Of hoe ga je om met een werknemer die een beperking heeft?

Rouwprotocol
Wanneer er sprake is van een verliessituatie,  kan er bij overige werknemers ook eigen ‘oud zeer’ naar boven komen; hierop zal ook tijdig geanticipeerd moeten zodat er bij hen geen verzuim of overbelasting optreedt.
(H)erkenning van rouw en verlies bij een werknemer en kleine succeservaringen op het werk vormt de basis voor herstel en vermindert de kans op gecompliceerde of uitgestelde rouw.
Om dit te bewerkstelligen kan er in samenwerking met HR en de leidinggevende een rouwprotocol worden opgesteld tussen organisatie en werknemer, waarin duidelijke afspraken worden gemaakt over bijv. een tijdelijk aangepast takenpakket zodat de werknemer niet overbelast raakt en toch inzetbaar kan blijven. Ik maak tegengestelde belangen inzichtelijk om tot een gezamenlijke overeenstemming te komen.

Ondersteuning bij rouw en verlies aan leidinggevende en/of medewerker(s)
De uitdaging aan dit cliëntcontact vind ik dat, naast het zo efficiënt mogelijke begeleidingstraject, van mij wordt verlangd om overstijgend te denken en de hulpverleningsvraag van werknemer of leidinggevende terug te vertalen naar organisatieniveau waarin verschillende taken, belangen, targets en (bedrijfs)culturen zich tot elkaar verhouden. Door op microniveau te kunnen signaleren en dit te verbinden met de organisatie als systeem, wil ik een brug slaan op beleidsniveau. Wanneer gewenst kan ik hierover advies uitbrengen. Ook is het mogelijk om begeleiding op de werkvloer te bieden aan zowel werknemer(s) als leidinggevende wanneer er sprake is van rouw en verlies op het werk.